Przejdź do treści

TWIN

Dinoflame TWIN to zaawansowany system kominowy dla najnowszych kotłów gazowych z zamkniętą komorą spalania i kondensacyjnych. Składa się z dwuwarstwowego komina powietrzno-spalinowego.

Najważniejsze Cechy​

 • TWIN – Komin dwuwarstwowy powietrzno-spalinowy spełniający wymagania najnowszych kotłów gazowych z zamkniętą komorą spalania oraz kondensacyjnych. Komin posiada najlepsze wkłady klasy W3 A1N1 B4P1 zgodne z normą: DIN EN1457:1999 + A1:2002 + AC:2007, oznaczone znakiem CE.
 • Kompletny – Posiada wszystkie niezbędne elementy do postawienia komina.
 •  
 • Kwasoodporny – Odporny na działanie kwasów zawartych w wytwarzanym kondensacie na skutek procesu spalania gazu ziemnego (kwasoodporność <2%).
 • Uniwersalny – Komin może pracować zarówno w trybie tradycyjnym, czyli w podciśnieniu (tradycyjne kotły gazowe) oraz w trybie powietrzno-spalinowym, czyli w nadciśnieniu (kotły z zamkniętą komorą spalania). Dzięki dostarczeniu w zestawie adaptera do komina można podłączyć kotły posiadające wyjście koncentryczne w standardzie 60/100 mm jak i 80/125 mm. Tego typu rozwiązanie pozwala na podłączenie praktycznie wszystkich kotłów z zamkniętą komorą spalania i kondensacyjnych dostępnych obecnie na rynku. Komin można zastosować w budynkach jedno i wielorodzinnych.
 • Odporny – na działanie wilgoci oraz wysokie i często zmieniające się temperatury. W przypadku pracy w nadciśnieniu w warunkach wilgotnych zgodnie z normą B2P1 maksymalna temperatura spalin nie powinna przekroczyć 400°C. Natomiast w przypadku pracy w podciśnieniu w warunkach suchych zgodnie z normą A1N1 maksymalna temperatura spalin nie powinna przekroczyć 600°C przy jednoczesnym zachowaniu odporności na pożar sadzy.

Informacje Ogólne

Podłączenie kotła – Za pomocą dołączonego w zestawie specjalnego adaptera LAS, możemy podłączyć kotły z wyjściem koncetrycznym: 60/100mm lub 80/125mm. Do jednego komina w trybie pracy w nadciśnieniu możemy podłączyć kilka kotłów (ich ilość jest zależna od mocy nominalnej kotła i średnicy komina). Należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości w pionie pomiędzy adapterami LAS:
– Ta sama strona przewodu kominowego min. 30 cm
– Przeciwna strona przewodu kominowego min. 60cm
Ilość podłączeń kotłów w trybie pracy w nadciśnieniu w jednym kominie przy danej średnicy komina wynosi:
– FI 120, jeden kocioł o mocy nominalnej 21-25kW
– FI 160, do trzech kotłów o mocy pojedynczego kotła 21-25 kW

Przejścia przez stropy – Powinny być zdylatowane wełną twardą (minimum 3 cm), w celu uniknięcia nacisku płyty na keramzyto-betonową obudowę komina, co spowoduje jej uszkodzenie. W przypadku otworów w stropach należy przygotować otwory o 3 cm większe, od wymiarów zewnętrznych pustaka keramzyto-betonowego.

Proporcje zaprawy – Zaprawę należy przygotować w proporcjach 1/7, czyli jedna miarka wody na siedem miarek zaprawy. Czas utwardzenia to 24h przy 20o C, utwardzenie całkowite ma miejsce po około 10 dniach. Kit nie jest zdatny do obróbki w temperaturze poniżej 5o C. W celu skrócenia czasu schnięcia należy stosować wodę w temperaturze 40-50o C. Po rozrobieniu zaprawa ma konsystencję gruzełkowatej masy, która w ciągu 5 minut nabiera konsystencji gładkiego kitu i dopiero wtedy jest gotowa do zastosowania.

Pierwszy rozruch komina – Po 7-miu dniach od zakończenia montażu.

Murowanie – Podczas murowania pustaków koniecznie należy nakładać zaprawę murarską (cementową, cementowo-wapienną) tak, aby jej nadmierne ilości nie wpływały do wnętrza komina i nie usztywniały wkładów kominowych, co może doprowadzić do ich pęknięcia. Pozostawiony nadmiar zaprawy może również blokować kanały przewietrzające. Maksymalna efektywna wysokość komina wynosi 25 metrów.

Ponad dachem – Jeżeli wybieramy inny sposób wykończenia komina ponad dachem niż cegła klinkierowa to obkładamy wystającą część komina wełną izolacyjną twardą. Na tak przygotowane podłoże dopiero nakładamy tynk lub przyklejamy płytki klinkierowe. Nie zaleca się stosowania styropianu, który jest materiałem łatwopalnym.

Zakończenie komina – Komin powinien być zakończony za pomocą specjalnego daszka stożka zamontowanego na dodatkowej rurze w celu przykrycia komina i umożliwienia pracy wkładu na całej jego długości. Daszek z szalunkiem osłonowym zapobiega również przedostawaniu się wody do wnętrza komina.

Zabezpieczenie podczas murowania – Podczas zakończenia budowania pewnego etapu komina w danym dniu, należy zabezpieczyć komin przed działaniem opadów atmosferycznych oraz niskimi temperaturami, które mogą mieć wpływ na jakość wiązań zaprawy wysokotemperaturowej.

Zestaw DinoFlame TWIN obejmuje:

 • Pustak kominowy z podwójną wentylacją
 • Daszek stożek
 • Drzwiczki wyczystkowe
 • Obejma stabilizująca
 • Zaprawa KIT 1,5kg
 • Rura kominowa
 • Rura kominowa wyczystka
 • Zbiornik na kondensat
 • Zaślepka wyczystki
 • Rura z czopuchem LAS
 • Płyta główna z otworem
 • Płyta dolna z logo
 • Uszczelka powietrza i spalin
 • Wyciskacz tubowy
 • Nożyk monterski
 • Szalunek tracony
 • Kołki montażowe
 • Kratka wentylacyjna
 • Kratka zasysająca
 • Drzwiczki adapter 

Instrukcja montażowa

 1. Komin powinien być usadowiony na fundamencie betonowym odizolowanym izolacją przeciwwilgociową np. w postaci papy. Głębokość fundamentu jest zależna od strefy przemarzania w danym rejonie.

 2. W pierwszym pustaku wycinamy otwór o wymiarach 16.5cm szerokość i 20cm wysokość, za pomocą szlifierki z tarczą do cięcia betonu. Następnie w pustaku osadzamy i poziomujemy posmarowany zaprawą pojemnik na kondensat. Po podłączeniu odpływu kondensatu montujemy metalową płytę maskującą dolną za pomocą dołączonych do zestawu kołków montażowych.

 3. W drugim pustaku wycinamy otwór o szerokości 18cm na całej wysokości pustaka. Pustaki należy łączyć zaprawą murarską, natomiast wkłady kominowe specjalną zaprawą wysokotemperaturową dołączoną do zestawu. Po osadzeniu i wypozycjonowaniu pustaka w dolnej krawędzi wyczystki kominowej wycinamy otwór, przy pomocy szlifierki z tarcza do cięcia glazury, o wymiarach 5x5cm (przy FI 120) oraz 7x7cm (przy FI 160). Po wycięciu otworu montujemy wyczystkę na pojemniku na kondensat. Wszystkie krawędzie montowanych wkładów powinny być najpierw zwilżone gąbką, a następnie posmarowane zaprawą za pomocą dostarczonego w zestawie wyciskacza tubowego. Po zamontowaniu wyczystki kominowej montujemy pierścień stabilizujący, nasuwając go na rurę wyczystki równocześnie odchylając pióra pierścienia, w taki sposób aby usztywnić wyczystkę w pustaku keramzyto-betonowym. Na samym końcu usadawiamy zaślepkę wyczystki oraz montujemy drzwiczki wyczystkowe za pomocą kołków montażowych.

 4. Kolejne etapy budowy trzonu komina wykonujemy w ten sam sposób, czyli: zaczynamy od pustaka, następnie montaż rury prostej, zwilżenie gąbką łączeń rur, nałożenie zaprawy na poprzedni wkład kominowy i na samym końcu usadowienie rury. W co drugim pustaku montujemy pierścień stabilizujący.

 5. Etap podłączenia elementów przyłączeniowych może nastąpić podczas budowy trzonu komina lub dopiero w trakcie montażu przez instalatora kotła gazowego. Instalator może wtedy zadecydować o wysokości wykonania otworu pod adapter LAS. W celu wykonania przyłączenia należy w wyznaczonym miejscu wyciąć w pustaku keramzyto-betonowym otwór 20 cm x 20 cm przy pomocy szlifierki z tarczą do cięcia betonu. Następnie wykonujemy otwór w rurze kominowej prostej za pomocą otwornicy wolframowej o rozmiarze FI 83 mm (lub w przypadku jej braku otwór kwadratowy 85mm x 85mm za pomocą szlifierki z tarczą do cięcia glazury). Po wykonaniu otworu montujemy adapter LAS za pomocą zaprawy stosowanej do łączenia rur. Następnie wsadzamy uszczelkę spalin do adaptera LAS i przykręcamy płytę czołową za pomocą kołków montażowych do pustaka keramzyto-betonowego. Na samym końcu montujemy uszczelkę powietrza w otworze płyty czołowej.

 6. Pierwszy etap zakończenia komina polega na wykonaniu otworów po przeciwnych stronach, w górnej krawędzi ostatniego pustaka o wymiarach 18cm szerokości i 11cm wysokości. W wyciętym otworze usadowić kratkę wlotu powietrza. Kratka ta ma za zadanie umożliwić dostęp odpowiedniej ilości powietrza zasilającego kocioł.
  Komin można zakończyć na trzy sposoby:

  • cegłą klinkierowa pełną od stropu ostatniej kondygnacji.

  • połówką cegły klinkierowej (gr. 6,5cm) na zakupionej dodatkowo płycie obmurówkowej, osadzonej pod połacią dachu.

  • obłożeniem pustaków wełną elewacyjną twardą, następnie nałożeniem tynku lub innych materiałów wykończeniowych np: płytki klinkierowe.

 7. Po wybraniu jednej z powyższych opcji wykończenia zamykamy gotowy komin płytą betonową, (dostępną w akcesoriach) lub płytą wykonaną samodzielnie, używając szalunku osłonowego. Kołnierz szalunku powinien wystawać ponad płytę lub powinien być osadzony na płycie (w przypadku gotowej płyty), aby blokować dostęp wody do wnętrza komina. Górna krawędź daszka stożka i rury prostej powinna być uszczelniona sylikonem.

 8. W przypadku komina z kanałem wentylacyjnym należy wyciąć otwór 13cm x 13cm po przeciwstawnych stronach pustaka w celu zamontowania dostarczonych w zestawie kratek wentylacyjnych.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez DinoFlame © 2023